BUUCTF-reverse2
本文最后更新于1386天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

非常简单的题目,没有加壳:

main函数伪代码:

// local variable allocation has failed, the output may be wrong!
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
  const char *v3;    // rdi
  int result;      // eax
  __int64 v5;      // rdx
  unsigned __int64 v6; // rt1
  char v7;       // [rsp+4h] [rbp-3Ch]
  int i;        // [rsp+8h] [rbp-38h]
  unsigned int v9;   // [rsp+Ch] [rbp-34h]
  char v10;       // [rsp+10h] [rbp-30h]
  unsigned __int64 v11; // [rsp+28h] [rbp-18h]

  v11 = __readfsqword(0x28u);
  v9 = sub_400680(*(_QWORD *)&argc, argv, envp);
  if (v9)
  {
    sub_400660(v9, &v7, 0LL);
  }
  else
  {
    for (i = 0; i <= (unsigned __int64)sub_400600(flag); ++i)
    {
      if (flag[i] == 105 || flag[i] == 114)
        flag[i] = 49;
    }
  }
  sub_400620("input the flag:");
  sub_400670("%20s", &v10);
  if ((unsigned int)sub_400640(flag, &v10))
  {
    v3 = "wrong flag!";
    result = sub_4005F0("wrong flag!");
  }
  else
  {
    v3 = "this is the right flag!";
    result = sub_4005F0("this is the right flag!");
  }
  v6 = __readfsqword(0x28u);
  v5 = v6 ^ v11;
  if (v6 != v11)
    result = sub_400610(v3, &v10, v5);
  return result;
}

可以看到将Flag中的r和i进行了替换1:

  for (i = 0; i <= (unsigned __int64)sub_400600(flag); ++i)
  {
    if (flag[i] == 105 || flag[i] == 114)
      flag[i] = 49;
  }

很明显答案在flag中

; main+44↑r ...
.data:0000000000601081 db 68h ; h
.data:0000000000601082 db 61h ; a
.data:0000000000601083 db 63h ; c
.data:0000000000601084 db 6Bh ; k
.data:0000000000601085 db 69h ; i
.data:0000000000601086 db 6Eh ; n
.data:0000000000601087 db 67h ; g
.data:0000000000601088 db 5Fh ; _
.data:0000000000601089 db 66h ; f
.data:000000000060108A db 6Fh ; o
.data:000000000060108B db 72h ; r
.data:000000000060108C db 5Fh ; _
.data:000000000060108D db 66h ; f
.data:000000000060108E db 75h ; u
.data:000000000060108F db 6Eh ; n
.data:0000000000601090 db 7Dh ; }
hacking_for_fun

替换后得到Flag

hack1ng_fo1_fun

点击数:573

暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇