BUUCTF-reverse2
本文最后更新于1547天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

非常简单的题目,没有加壳:

main函数伪代码:

// local variable allocation has failed, the output may be wrong!
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
  const char *v3;    // rdi
  int result;      // eax
  __int64 v5;      // rdx
  unsigned __int64 v6; // rt1
  char v7;       // [rsp+4h] [rbp-3Ch]
  int i;        // [rsp+8h] [rbp-38h]
  unsigned int v9;   // [rsp+Ch] [rbp-34h]
  char v10;       // [rsp+10h] [rbp-30h]
  unsigned __int64 v11; // [rsp+28h] [rbp-18h]

  v11 = __readfsqword(0x28u);
  v9 = sub_400680(*(_QWORD *)&argc, argv, envp);
  if (v9)
  {
    sub_400660(v9, &v7, 0LL);
  }
  else
  {
    for (i = 0; i <= (unsigned __int64)sub_400600(flag); ++i)
    {
      if (flag[i] == 105 || flag[i] == 114)
        flag[i] = 49;
    }
  }
  sub_400620("input the flag:");
  sub_400670("%20s", &v10);
  if ((unsigned int)sub_400640(flag, &v10))
  {
    v3 = "wrong flag!";
    result = sub_4005F0("wrong flag!");
  }
  else
  {
    v3 = "this is the right flag!";
    result = sub_4005F0("this is the right flag!");
  }
  v6 = __readfsqword(0x28u);
  v5 = v6 ^ v11;
  if (v6 != v11)
    result = sub_400610(v3, &v10, v5);
  return result;
}

可以看到将Flag中的r和i进行了替换1:

  for (i = 0; i <= (unsigned __int64)sub_400600(flag); ++i)
  {
    if (flag[i] == 105 || flag[i] == 114)
      flag[i] = 49;
  }

很明显答案在flag中

; main+44↑r ...
.data:0000000000601081 db 68h ; h
.data:0000000000601082 db 61h ; a
.data:0000000000601083 db 63h ; c
.data:0000000000601084 db 6Bh ; k
.data:0000000000601085 db 69h ; i
.data:0000000000601086 db 6Eh ; n
.data:0000000000601087 db 67h ; g
.data:0000000000601088 db 5Fh ; _
.data:0000000000601089 db 66h ; f
.data:000000000060108A db 6Fh ; o
.data:000000000060108B db 72h ; r
.data:000000000060108C db 5Fh ; _
.data:000000000060108D db 66h ; f
.data:000000000060108E db 75h ; u
.data:000000000060108F db 6Eh ; n
.data:0000000000601090 db 7Dh ; }
hacking_for_fun

替换后得到Flag

hack1ng_fo1_fun

点击数:575

  暂无评论

  发送评论 编辑评论

  
  				
  |´・ω・)ノ
  ヾ(≧∇≦*)ゝ
  (☆ω☆)
  (╯‵□′)╯︵┴─┴
   ̄﹃ ̄
  (/ω\)
  ∠( ᐛ 」∠)_
  (๑•̀ㅁ•́ฅ)
  →_→
  ୧(๑•̀⌄•́๑)૭
  ٩(ˊᗜˋ*)و
  (ノ°ο°)ノ
  (´இ皿இ`)
  ⌇●﹏●⌇
  (ฅ´ω`ฅ)
  (╯°A°)╯︵○○○
  φ( ̄∇ ̄o)
  ヾ(´・ ・`。)ノ"
  ( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
  (ó﹏ò。)
  Σ(っ °Д °;)っ
  ( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
  ╮(╯▽╰)╭
  o(*////▽////*)q
  >﹏<
  ( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
  😂
  😀
  😅
  😊
  🙂
  🙃
  😌
  😍
  😘
  😜
  😝
  😏
  😒
  🙄
  😳
  😡
  😔
  😫
  😱
  😭
  💩
  👻
  🙌
  🖕
  👍
  👫
  👬
  👭
  🌚
  🌝
  🙈
  💊
  😶
  🙏
  🍦
  🍉
  😣
  Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
  颜文字
  Emoji
  小恐龙
  花!
  上一篇
  下一篇