BUUCTF—XOR
本文最后更新于1547天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

elf文件,IDA中打开,定位main函数查看伪代码:

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
 char *v3; // rsi
 int result; // eax
 signed int i; // [rsp+2Ch] [rbp-124h]
 char v6[264]; // [rsp+40h] [rbp-110h]
 __int64 v7; // [rsp+148h] [rbp-8h]

 memset(v6, 0, 0x100uLL);
 v3 = (char *)256;
 printf("Input your flag:\n", 0LL);
 get_line(v6, 256LL);
 if ( strlen(v6) != 33 )
  goto LABEL_12;
 for ( i = 1; i < 33; ++i )
  v6[i] ^= v6[i - 1];
 v3 = global;
 if ( !strncmp(v6, global, 0x21uLL) )
  printf("Success", v3);
 else
LABEL_12:
  printf("Failed", v3);
 result = __stack_chk_guard;
 if ( __stack_chk_guard == v7 )
  result = 0;
 return result;
}

用户输入一个长度为33的字符串,字符串中的字符分别和前一个字符异或(对应得ASCII码)后和变量global的前0x21个字符比对。逻辑并不复杂,提取global的值:

导出数据

unsigned char ida_chars[] =
{
  0x66, 0x0A, 0x6B, 0x0C, 0x77, 0x26, 0x4F, 0x2E, 0x40, 0x11,
  0x78, 0x0D, 0x5A, 0x3B, 0x55, 0x11, 0x70, 0x19, 0x46, 0x1F,
  0x76, 0x22, 0x4D, 0x23, 0x44, 0x0E, 0x67, 0x06, 0x68, 0x0F,
  0x47, 0x32, 0x4F, 0x00
};

编写解密脚本:

FLAG:

flag{QianQiuWanDai_YiTongJiangHu}

点击数:606

  暂无评论

  发送评论 编辑评论

  
  				
  |´・ω・)ノ
  ヾ(≧∇≦*)ゝ
  (☆ω☆)
  (╯‵□′)╯︵┴─┴
   ̄﹃ ̄
  (/ω\)
  ∠( ᐛ 」∠)_
  (๑•̀ㅁ•́ฅ)
  →_→
  ୧(๑•̀⌄•́๑)૭
  ٩(ˊᗜˋ*)و
  (ノ°ο°)ノ
  (´இ皿இ`)
  ⌇●﹏●⌇
  (ฅ´ω`ฅ)
  (╯°A°)╯︵○○○
  φ( ̄∇ ̄o)
  ヾ(´・ ・`。)ノ"
  ( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
  (ó﹏ò。)
  Σ(っ °Д °;)っ
  ( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
  ╮(╯▽╰)╭
  o(*////▽////*)q
  >﹏<
  ( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
  😂
  😀
  😅
  😊
  🙂
  🙃
  😌
  😍
  😘
  😜
  😝
  😏
  😒
  🙄
  😳
  😡
  😔
  😫
  😱
  😭
  💩
  👻
  🙌
  🖕
  👍
  👫
  👬
  👭
  🌚
  🌝
  🙈
  💊
  😶
  🙏
  🍦
  🍉
  😣
  Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
  颜文字
  Emoji
  小恐龙
  花!
  上一篇
  下一篇